EDIUS Neo 2 už na sklade!

Už máme na sklade novinku - EDIUS Neo 2 s novinkami ako Blu-ray authoring priamo z časovej osi, GPUfx alebo podporou hw kariet.