Autodesk uvedl 3ds Max Service Pack 3 a Extension 1

Autodesk vydal servisní balík SP3 pro 3ds Max 2014 obsahující řadu oprav, a také rozšíření Extension 1 pro aplikace Autodesk Maya 2014, 3ds Max 2014 a Mudbox 2014 pro předplatitele. Rozšíření Extension 1 pro software Autodesk Maya 2014 obsahuje nástroj XGen Arbitrary Primitive Generator pro tvorbu vlasů, chlup, peří, travního porostu a podobných objektů, nové nástroje pro změnu topologie povrchů, nové příkazy typu Boolean, a také rozšíření v oblasti fyzikálních simulací Bullet Physics. Rozšíření Extension 1 pro Autodesk Mudbox 2014 nabízí nové možnosti práce se symetrií modelů, a také nástroj Caliper pro měření vzdáleností mezi body v prostoru nebo na křivce. Doplňkový balík Extension 1 pro Autodesk 3ds Max 2014 dovoluje importovat mračna bodů a manipulovat s nimi, podporuje skriptování v jazyce Python a obsahuje novou stereoskopickou kameru.

Autodesk 3ds Max 2014 Extension 1