Testy mikrofónov Azden SGM (interiér) – 1. časť

Iste ste sa už ocitli v situácií keď ste sa potrebovali rozhodnúť pre kúpu toho či oného produktu, ale nemali ste dostatok informácií. Preto sme pre vás pripravili porovnávacie nahrávky mikrofónov ale aj ďalších nami ponúkaných produktov. Navyše v popise testovaných audio produktov si teraz budete môcť vypočuť, prípadne stiahnuť, aj neupravenú nahrávku ktorá bola nahratá s použitím daného zariadenia.

Naše testovanie sme začali s kamerovými (shotgun, smerovými alebo puškovými) mikrofónmi z rady SGM od spoločnosti Azden, ktoré nájdete v našej ponuke. Ukážky nahrávok, ktoré nájdete nižšie, boli realizované postupne vo vzdialenosti 30cm, 1m a 5m od zdroja zvuku. Jednotlivé mikrofóny boli zapojené do multikanálového rekordéra a všetky súčasne nahrávali jeden identický zdroj zvuku do tohto rekordéra. Jednotlivé nahrávky sme potom len skopírovali do strižne, odstrihli začiatok a koniec a bez akejkoľvek ďalšej úpravy sprístupnili online.

 

Viac informácií nájdete na našom blogu: