Režie NewTek TriCaster kompatibilní s úložištěm Avid ISIS 5500

Síťová datová úložiště Avid ISIS 5500 pro televizní a postprodukční studia jsou nyní certifikovaná pro spolupráci s režiemi řady NewTek TriCaster a s multikamerovým replay serverem NewTek 3Play 4800. Použití úložišť ISIS 5500 s režiemi TriCaster během živého přenosu zajistí okamžitou dostupnost médií pro další pracoviště, např. pro střižnu, enkódování nebo playout. Systémy ISIS 5500 byly testovány např. s jednoduchou nebo s paralelní konfigurací režie TriCaster 8000. Paralelní zrcadlená konfigurace je výhodná zejména svou provozní redundancí a díky použití úložišť ISIS lze přehrávat stejné streamy videa simultánně. Konfigurace systému zahrnuje instalaci klientské aplikace ISIS na pracovištích NewTek TriCaster nebo 3Play a následné připojení potřebného datového prostoru. Kombinace režií NewTek se servery ISIS 5500 dovoluje zaznamenávat až 8 stop a simultánně přehrávat 2 stopy videa a 2 stopy grafiky s možností okamžitého sdílení obsahu. Spojení mezi pracovišti NewTek a ISIS je realizováno rozhraním Gigabit Ethernet.

NewTek TriCaster ISIS 5500

Datum: 19. 01. 2015, Kategorie: Novinky