Red Giant Magic Bullet Suite 14 a Trapcode Suite 16

Výrobce Red Giant (nyní součástí spol. Maxon), uvedl nové verze efektových sad Magic Bullet Suite a Trapcode Suite! Magic Bullet Suite 14 je kolekcí sedmi nástrojů pro Adobe After Effects a Premiere, Apple Final Cut Pro a (vyjma plug-inů Magic Bullet Denoiser III a Magic Bullet Colorista V) také pro Blackmagic Design DaVinci Resolve, HitFilm Pro, Avid Media Composer a Magix Vegas Pro, sloužících k realizaci barevných korekcí a napodobení vzhledu filmového materiálu. Nová verze obsahuje významně vylepšené moduly Magic Bullet Looks a Magic Bullet Colorista s desítkami nových presetů, funkcemi pro remapování barev, systémem LUT Browser pro správu LUT korekcí, vylepšenými možnostmi při zpracování HDR materiálu, podporou pultů značky Tangent ad. Efektová sada Trapcode Suite 16 pro Adobe After Effects přináší modernizovaný částicový generátor Trapcode Particular s novými fyzikálními modely, novými emitory, presety apod. Menších změn doznaly rovněž plug-iny Trapcode Form a Trapcode Mir.

Nové funkce: Magic Bullet Suite 14Magic Bullet Looks 5

 • Presety – V plug-inu Magic Bullet Looks je nově nabízeno přes 100 nových šablon (více než 300 celkem) napodobujících barevný vzhled populárních filmů a TV seriálů.
 • Správa barev – Looks 5 obsahuje nástroj Color Handling pro vstupní a výstupní barevné transformace zajišťující konzistentní barevné podání.
 • Huenity je nový nástroj pro zjednodušení pracovní barevné palety prostřednictvím vytvoření rozsahu barevných odstínů.
 • Color Remap je barevný korektor dovolující mapovat libovolnou barvu na jinou. To umožňuje replikovat barevný vzhled jiného materiálu, upravit záběry na základě barevného návrhu klientů apod. Zajímavou možností je také uzamčení barev proti nechtěným změnám.
 • Channel Mixer dovoluje vzájemně měnit obsah jednotlivých barevných kanálů pro řízenou konverzi barevného materiálu na černobílý, odstranění barevného závoje, či pro barevnou stylizaci záběrů.
 • LUT Browser – Nový prohlížeč LUT souborů usnadňuje import, náhled i aplikaci LUT korekcí.
 • Looks Preset Search – Nová funkce Preset Search podstatně zjednodušuje vyhledávání barevných presetů („Look“) např. pomocí klíčových slov apod.
 • Tangent – Významnou novinkou je podpora ovládacích pultů značky Tangent u modulů Colorista, 4-Way Color a dalších.

Nové funkce: Magic Bullet Suite 14 – Magic Bullet Colorista V

 • LUT Browser – Nový prohlížeč LUT souborů usnadňuje import, náhled i aplikaci LUT korekcí.
 • Vytváření LUT – Barevné korekce lze nově ukládat do LUT souborů pro jejich snadné sdílení v rámci pracoviště, projektu apod.
 • Nové jádro optimalizované pro HDR – Colorista přichází s kompletně přepracovaným vykreslovacím jádrem s optimalizacemi pro HDR materiál vč. nových ovládacích prvků Highlight/Shadow Region, vylepšeného primárního korektoru či nové funkce Clarity.
 • Preset Browser – K rychlému procházení a aplikaci presetů slouží nový prohlížeč Preset Browser.
 • Saturation EQ – Zcela nový korektor Saturation EQ nabízí unikátní možnost úpravy saturace obrazu v rámci „pásem“ jasu a saturace záběrů. Dovoluje např. selektivně desaturovat pouze světlé nebo tmavé části obrazu či zvýšit saturaci u méně saturovaných partií.

Nové funkce: Trapcode Suite 16 – Trapcode Particular 5

 • Emit from Parent System – Nová funkce dovolující emitorům emitovat nové...emitory. To dovoluje např. vytvářet kouř z částic tvořících oheň apod.
 • Více částicových systémů – Nově lze pracovat s až 16 částicovými systémy v jedné 3D scéně (dříve pouze 8). Díky tomu lze vytvářet komplexní efekty a snadno sdílet nastavení mezi emitory (turbulenci, gravitaci apod.).
 • Kombinujte parametry Air a Bounce – Vůbec poprvé je možné kombinovat fyzikální nastaveni Air a Bounce pro realističtější simulace.
 • Nová fyzikální prostředí – Kategorie fyzikálních parametrů Environment obsahuje externí síly jako gravitace, turbulence nebo nový efekt větru (interaguje s hmotností, velikostí a aerodynamickými parametry částic).
 • Nastavení částic – Širší možnosti nastavení parametrů částic ovlivňujících jejich interakci se simulačním prostředím.
 • Rychlá fyzika – Nová sekce Fast Physics obsahuje fyzikální simulace, které nepředstavují příliš velkou zátěž procesorů při renderingu, např. Turbulence Field a Spherical Fields nebo nový parametr Drift.
 • Chování částic: Hejna – Nové chování „Flocking“ pro simulaci vzájemné interakce (Attract, Separate, Align apod.) částic v rámci hejna.
 • Chování částic: Lovec/kořist – Nastavení vzájemných parametrů v rámci modelu Predator/Prey (např. Evade, Pursue, FOV apod.) mezi částicemi pro vysokou variabilitu simulací.
 • Chování částic: Toulání – Nový model chování částic „Meander“ slouží k randomizaci simulací např. na základě váze částic.
 • Rychlostí křivka – Nově lze nastavit rychlost částic po celou dobu jejich existence pomocí křivky Velocity Over Life.
 • Nové presety – Particular 4 přináší přes 75 nových šablon demonstrujících simulace fluidní dynamiky, nové modely chování částic atd. Knihovna více než 430 presetů usnadní tvorbu animovaných titulků, ohňostrojů, střelných zbraní, explozí, kouře...
 • Import z aplikace Cinema 4D – Nově lze využívat .c4d 3D geometrii jako emitory.

Nové funkce: Trapcode Suite 16 – Trapcode Form a Mir

 • Import z aplikace Cinema 4D v pug-inu Form – Lze využít .c4d 3D geometrii jako částice vč. podpory animací, normál a transformací objektů (rotace, pozice, velikost).
 • Import z aplikace Cinema 4D v pug-inu Mir – Lze využít .c4d 3D geometrii jako Mir 3D objekty vč. podpory animací, normál, souřadnic textur a transformací objektů (rotace, pozice, velikost).