Panasonic AW-SF100 Auto Tracking Software FAQ

Panasonic nabízí k vybraným PTZ kamerám volitelný software pro automatické sledování interpretů. Zakoupením softwarového klíče AW-SF100 získáte sofistikovanou aplikaci využívající algoritmy pro sledování pohybu a detekci patternů kompatibilní s kamerami AW-UE70, AW-HE70, a AW-HE130 (podpora může být v budoucnu rozšířena na další, nové modely). Software automaticky ovládá pohyb kamery na základě sledovacích dat.

Co získáte zakoupením licenčního klíče AW-SF100 Auto Tracking Software?
Licence AW-SF100 vám dovolí používat software pro automatické sledování interpretů s následujícími instalačními kamerami značky Panasonic (březen 2016):


Výhody automatického sledování: Sofistikované algoritmy pro detekci pohybu umožní sledovat interprety před kamerou s minimální chybovostí, nezávisle na tom, kam je interpret otočen, i v případech, kdy je např. vyučující zády ke kameře (píše na tabuli apod.). Software využívá video stream z kamery a počítač proto nemusí být vybaven dedikovanou střihovou kartou.

Nabízí Panasonic různé verze klientského software?
Panasonic nabízí dvě verze, které lze zdarma zkoušet po dobu 30 dnů (ke stažení zde). Po této lhůtě je nutné zakoupit licenční klíč AW-SF100. Samostatně spustitelná verze vyžaduje operační systém Windows. Webová aplikace je navržena pro webový prohlížeč Google Chrome a OS Windows (i mobilní) a vyžaduje HTTP server.

Jak získám sledovací software?
Software si můžete stáhnout zde a zdarma provozovat po dobu 30 dnů. Po této lhůtě je nutné zakoupit licenční klíč AW-SF100, např. zde.

Podporují všechny instalační kamery značky Panasonic tento software?
Sledovací funkce podporují (březen 2016) modely AW-UE70, AW-HE40 a AW-HE130.

Nedaří se mi software aktivovat, kde může být problém?
Aktivace vyžaduje připojení k internetu. Zkontrolujte prosím své připojení.

Je nutné zakoupit licenční klíč pro každý počítač?
Ano, každý počítač, který bude provozovat sledovací software, vyžaduje licenční klíč.

Mohu provozovat samostatnou i webovou verzi aplikace?
Ano.

Jaké operační systémy jsou podporovány?

 • Windows 7 Professional (SP1) a Ultimate (SP1), 32 i 64bitové
 • Windows 8.1, 32 i 64bitové
 • Windows 10, 32 i 64bitové


Jaké jsou minimální požadavky na hardware?

 • CPU: Intel Core i5, 2,6 GHz nebo vyšší
 • RAM: 4 GB nebo více
 • Rozlišení: minimálně 1920 x 1080


Mohu připojit jednu kameru k několika počítačům najednou?
Kamera může být připojena pouze k jediné pracovní stanici.

Je sledování dokonale spolehlivé?
V některých případech může software ztratit sledovaný subjekt. Společnost Panasonic doporučuje, abyste si před koupí licenčního klíče software vyzkoušeli. Demo lze provozovat zdarma po dobu 30 dnů.

Co se stane, když kamera ztratí sledovaný subjekt?
Systém se přepne do klidového režimu, dokud subjekt opět nevstoupí do záběru. V menu lze také nastavit čas, po kterém se kamera přesune do nastavené pozice „Home”, pokud nenalezne sledovaný subjekt.

Jaké jsou typické důvody pro ztrátu sledovaného subjektu?
Mezi nejběžnější příznaky ztráty sledování je například velké množství interpretů v záběru nebo zastínění sledovaného subjektu jiným interpretem.

Využívá software algoritmy pro rozpoznávání obličejů?
Nikoliv. Software využívá algoritmy pro detekci pohybu a rozpoznávání patternů. Z tohoto důvodu není implementována funkce pro rozpoznávání osob.

Může systém zahájit sledování automaticky? Nebo je nutné vždy specifikovat cíl a zahájit sledování manuálně?
Ano, funkce pro automatický start sledování je k dispozici. Software začne sledovat automaticky po vstupu interpreta do záběru.

Lze nastavení kamery přizpůsobit konkrétní lokaci?
Ano, v programu lze nastavit základní parametry přístroje, např. rychlost pohybu kamery, limit zoomu apod.

V nastavení kamery (Setting > Camera) jsou položky „Height” a „Distance”. Co znamenají?
Parametry Height a Distance je nutné nastavit pro korektní fungování kamerových presetů v menu Setting > PTZ Ctrl > Angle Setting (Upper Body, Full Body, Full). Parametr „Height” určuje výšku od chodidel sledovaného subjektu k objektivu kamery, parametr „Distance” určuje vzdálenost.

Panasonic AW-SF100 Auto Tracking Software
Panasonic AW-SF100 Auto Tracking Software


Lze celý systém provázat s ovládacími panely AW-RP50 nebo RP120?
Ano, po provázání s ovládacími panely lze zvolit ovládanou kameru a aktivovat/deaktivovat sledovací funkce. Panel AW-RP50 vyžaduje firmware 3.21 nebo vyšší, AW-RP120 vyžaduje minimálně firmware 2.31.


Ukázka instalačních konfigurací:
Software pro Windows:

Panasonic AW-SF100 Auto Tracking Software

Webový software:


Panasonic AW-SF100 Auto Tracking Software

Jaká je doporučená vzdálenost subjektu od kamery?
Doporučujeme vzdálenost 5 až 30 metrů. Přesnost sledování se u kratších vzdáleností snižuje. Při použití sledovacích presetů využijte následující tabulku:

Panasonic AW-SF100 Auto Tracking Software

Lze vyznačit plochu, ve které má software zakázáno sledovat subjekty? Např. ve školní učebně, kde kamera sleduje vyučujícího, ale občas se do záběru dostane také student sedící před ním?
Ano, lze vytvořit masku v horní i spodní části záběru, ve které bude software ignorovat pohyb.

Panasonic AW-SF100 Auto Tracking Software

Panasonic AW-SF100 Auto Tracking Software

Pohyb kamery je příliš rychlý a software přehnaně citlivý na pohyb subjektu. Lze nastavit plochu, ve které nebude software reagovat na pohyb interpreta?

Ano, je možné nastavit plochu „Tracking Disable Area” a citlivost pro sledování „Sensitivity”. Plocha „Tracking Disable Area” je obdélník, ve kterém software nereaguje na pohyb interpreta, dokud se z této plochy nepohne. Parametr „Sensitivity” nastaví citlivost programu na pohyb interpreta v deseti krocích. Čím vyšší číslo, tím citlivější bude kamera na pohyb subjektu.

Panasonic AW-SF100 Auto Tracking Software


Panasonic AW-SF100 Auto Tracking Software

Proč kamera ztratila sledovaný subjekt?
V některých případech (viz seznam níže) může kamera ztratit sledovaný subjekt. V takovém případě můžete zvolit sledovaný subjekt manuálně.

 • Během sledování může být subjekt zakryt jiným interpretem, např. jeho rukou, tělem apod.
 • Během sledování se může software zaměřit na podobný, i statický pattern, např. okraj bílé tabule apod.
 • Problémy může působit také video promítané do záběru např. z projektorů.
 • Funkce AUTO DETECT = ON může způsobit přepnutí sledování např. na končetiny subjektu.
 • Pokud je v záběru více interpretů, může dojít k záměně subjektu.


Jsou verze pro Windows a webový prohlížeč funkčně shodné?
Webová verze nenabízí některé funkce, např. možnost nastavení plochy „Tracking Disable Area” myší nebo nastavení „Scene File”. Je možné, že některé funkce webové verze nebudou k dispozici také v závislosti na typu a verzi použitého prohlížeče.

Datum: 09. 03. 2016, Kategorie: Novinky