Panasonic AG-UX180 firmware 1.06

Nová aktualizace pro 4K kamery Panasonic AG-UX180 obsahuje opravy chyb způsobujících výpadky audio metrů a zvukového výstupu, které se mohly projevit v některých nastaveních přístroje a chyby způsobující smazání nesprávně zaznamenaných MOV/MP4 souborů při jejich obnově. Novou verzi získáte zde.

AG-UX180 ver. 1.06
1. Chyba způsobující nefunkčnost audio metrů a zvukového výstupu. Byla opravena chyba, která se projevovala v režimu Recording, pokud byly splněny níže uvedené podmínky.


Symptomy:

 • Nefunkční zvukové metry
 • Neexistence audio dat na SDI výstupu
 • Zvuk není přítomen ve sluchátkovém výstupu
 • Problém se netýká zaznamenaného zvuku nebo přehrávaných videí

Podmínky pro vznik chyby:

 • Režim sluchátkového výstupu: LIVE
 • Výstup nastaven na SDI
 • Navíc je provedena některá z níže popsaných akcí:
 • - REC CHECK
 • - Stisknutí tlačítka REC během přehrávání videa
 • - Vypnutí kamery a její okamžité zapnutí dříve, než se vypne LCD
 • - Přepnutí z režimu Playback na Recording při zvoleném režimu FHD


Restartování kamery nebo změna některého z výše uvedených nastavení mohla uvést kameru do normálního stavu, ale opětovné splnění těchto podmínek mělo za následek vyvolání stejné chyby. Opraveno.

2. Chyba způsobující vymazání klipu během procesu jeho obnovy (pouze u souborů MOV/MP4):
Pokud nebyl záznam proveden korektně např. z důvodu přerušení napájení, je klip automaticky obnoven po restartování přístroje. Pokud ale byla paměťová karta umístěna v jiném slotu, než v jakém byl realizován přerušený záznam a je zahájen proces obnovy, je poškozený (MOV/MP4) soubor smazán. Opraveno.

Aktualizace firmware u kamer Panasonic

1. Zobrazení verze
1-1. Verze firmware nainstalovaného v kameře


Verzi firmware lze zjistit v obrazovce MAINTENANCE v menu kamery.

 • 1. Zapněte kameru.
 • 2. Stiskněte tlačítko MENU pro zobrazení nabídky přístroje.
 • 3. Zvolte nabídku MAINTENANCE a dotkněte se položky „MAINTENANCE” pro otevření příslušného okna.
 • 4. Zvolte položku „VERSION” (dotknutím) pro zobrazení aktuální verze firmware.

Panasonic DVX200 firmware upgrade

1-2. Příprava


Varování: Před instalací nové verze
Nevypínejte kameru v průběhu aktualizace ani nevytahujte paměťovou kartu ze slotu. Pokud je aktualizace přerušena, nedojte k jejímu dokončení ani k restartu kamery.

 
< Externí napájení >
Použijte externí síťový adaptér.

< Příprava SD karty >

 • 1. Ujistěte se, že je na SD kartě (SDXC, SDHC) alespoň 4 GB volného paměťového prostoru.
 • 2. Použijte SD kartu, která byla korektně zformátována pro tuto kameru. Poznámka: Karty formátujte přímo v kameře.


< Zkopírujte nový firmware >

 • 1. Po odsouhlasení licenčních podmínek stáhněte novou verzi firmware, např. u verze 1.51 jde o soubor „TC58NYG0N15K.zip”. Nový firmware naleznete na webu http://pro-av.panasonic.net/en/.
 • 2. Rozbalte archiv (např. „TC58NYG0N15K.zip”).
 • 3. Vložte zformátovanou SD kartu do příslušného slotu vašeho počítače. Rozbalený soubor „UPDATE.HDC” zkopírujte do kořenového adresáře karty. Např. pokud je vaše čtečka SD karet identifikována jako logická jednotka D:\, bude cesta k souboru D:\UPDATE.HDC.


2. Aktualizace firmware

 • 1. Zapněte kameru. Přepněte MODE SW na RECORDING.
 • 2. Vložte SD kartu do slotu číslo 1.
 • 3. Zobrazte nabídku přístroje stiskem MENU.

Panasonic DVX200 firmware upgrade

 • 4. Zvolte položku UPDATE” v obrazovce MAINTENANCE. Poznámka: Pokud není aktualizační soubor rozeznán, kamera indikuje chybu zobrazením hlášení „CHECK CARD”. Ujistěte se, že je soubor na kartu zapsán korektně.

Panasonic DVX200 firmware upgrade

 • 5. Testování aktualizačního souboru trvá několik vteřin. Během této procedury je zobrazeno hlášení „Please wait.”. V případě, že je soubor správně detekován, je zobrazena verze firmware kamery a současně i verze aktualizačního souboru.

Panasonic DVX200 firmware upgrade

 • 6. Stiskněte tlačítko „ENTER”.
 • 7. Na následující obrazovce potvrďte aktualizaci. Po zvolení „YES” začne aktualizační proces. V opačném případě („NO”) se zobrazí nabídka OTHER FUNCTION.

Panasonic DVX200 firmware upgrade

 • 8. Průběh aktualizace je průběžně indikován.


Aktualizace trvá přibližně 1 2 minuty. Nevypínejte kameru v průběhu instalace.

 • 9. Po dokončení aktualizace dojte k restartování přístroje a zobrazení hlášení „Update is completed.”
 • 10. Stiskněte tlačítko „OK”. Následně je zobrazena běžná nabídka „Recording”.

Panasonic DVX200 firmware upgrade

< Následky nekorektní aktualizace firmware >

V případě vypnutí přístroje nebo vysunutí karty během aktualizace nedojde ke korektní aktualizaci firmware. Následující tabulka shrnuje reakci přístroje na různé anomální stavy v průběhu instalace.

Proces

Vytažení SD karty

Odpojení napájení

Čtení dat z SD karty.

Proces aktualizace je přerušen.

Kamera je po opětovném zapnutí připravena k činnosti. Restartujte aktualizaci.

Aktualizace.

(Zápis nových dat do Flash ROM přístroje).

Vytažení karty je ignorováno. Aktualizace pokračuje normálně.

Po opětovném zapnutí kamery pokračuje zápis nového firmware.


Panasonic AG-UX180

Datum: 18. 04. 2017, Kategorie: Novinky