Ohlásené nové produkty Adobe Creative Suite 4!

Adobe ohlásilo novú radu produktov Creative Suite 4. Viac informácií čoskoro.