CNBC používá EDIUS

Steven Fastook ze stanice CNBC poskytl krátký rozhovor spol. Grass Valley o roli editačního programu EDIUS a systému Stratus při sestřihu 15 hodin materiálu denně pro zpravodajské pořady CNBC. Jako největší devizu uvádí možnost snadno a rychle importovat prakticky libovolný materiál, bez konverze. Více zde.

Grass Valley EDIUS X

Datum: 29. 10. 2021, Kategorie: Novinky