Blackmagic Design DaVinci Resolve 19 Public Beta 1

Na NAB 2024 odhalená verze DaVinci Resolve 19 přináší více než 100 modernizovaných i nových funkcí vč. nových AI nástrojů: IntelliTrack AI pro sledování pohybu, redukce šumu Ultra NR, pokročilého barevného korektoru ColorSlice, efektu Film Look Creator FX pro věrné napodobení filmových materiálů, nových nástrojů pro rotoscoping, množství nových Fairlight efektů a nativní podpory ambisonického 3D zvuku... První beta verze ke stažení zde!

DaVinci Neural Engine AI
DaVinci Resolve 19 přináší nové výkonné nástroje DaVinci Neural Engine AI založené na yechnologii umělé inteligence a více než 100 vylepšených funkcí. Střihači mohou nyní pracovat přímo s transkripcí titulků a vyhledávat a upravovat klipy na časové ose dle detekovaných interpretů. Analyzátor řeči je nyní schopen rozpoznat více hlasů, což umožňuje přiřadit jména různým mluvčím a zpřesnit operace vyhledávání a nahrazování textu na základě detekovaných dialogů. Koloristé mohou vytvářet bohaté tóny pomocí funkce ColorSlice a vytvářet napodobení filmového vzhledu pomocí nového efektu Film Look Creator, který emuluje filmové procesy. V aplikaci Fairlight lze ke sledování pohybu a automatickému posouvání zvuku použít nový nástroj IntelliTrack AI. Tvůrci vizuálních efektů v aplikaci Fusion mají nyní k dispozici rozšířenou sadu nástrojů USD a navíc nové funkce pro rotoscoping. Střihová sekce má nové nástroje pro rychlý multikamerový sestřih zpravodajských příspěvků a playout funkce.

Správa licencí
Nová aplikace Organizations v Blackmagic Cloud umožňuje větším společnostem definovat jednu organizaci nebo firmu. Nyní mohou zákazníci vytvářet skupiny či týmy a rychle sdílet projekty pro celou skupinu. Uživatelé mohou také spravovat přístup k úložišti, sdílet prezentace a vytvořit jednotné přihlášení. Nový systém rovněž dovoluje zakoupit nebo pronajmout více licencí DaVinci Resolve Studio. To usnadňuje přidělování a správu licencí v rámci velkých pracovních skupin. Licence lze rozpočítat na náklady konkrétních projektů a po jejich dokončení je odebrat.

Sekce Cut
...nyní podporuje výběr živých kamerových záznamů v reálném čase pro instant replay do vysílání vč. zpomalení záběrů a prolínaček. Nový prohlížeč Multi Source Viewer dovoluje zobrazit všechny živé kamery nebo klipy se společným časovým kódem ve stejném okně. Uživatelé mohou procházet, přehrávat a vybírat záběry pro přidání na časovou osu nebo je jednoduše přímo zařazovat do vysílání, a to včetně živého videa. Při sledování živého videa nebo klipů v multiview zobrazení lze při výskytu významné události okamžitě zachytit daný okamžik pomocí značky zájmu  („POI“). Značka zájmu se umístí na všechny klipy ve stejný okamžik, takže je snadné rychle najít událost u každého kamerového úhlu, zařadit je do vysílání či automaticky sestavit časovou osu z takto označených, nejzajímavějších událostí.

Pracovní tempo je u živého televizního vysílání často extrémní, takže nové ovládací prvky pro instantní replay videa jsou velice přehledně členěny. Uživatelé mohou jediným tlačítkem nastavit značku zájmu, vybrat kameru a zařadit do vysílání. Poté se aktivuje automatické přehrání do vysílání prostřednictvím režie ATEM. Lze stejně snadno přepínat kamery nebo – po dokončení playoutu – jednoduše celou frontu smazat a připravit se na další přehrávání. K dispozici jsou také nové prolínačky typu stinger, které divákům dávají najevo, že program přešel z živého vysílání do opakování, pak zpět, či jen přešel na novou scénu. Nové funkce představují velice ergonomickou práci se všemi živými kamerami a upravovat příspěvky na časové ose, zatímco kamery stále nahrávají.

Sekce Color
UltraNR je nová funkce pro redukci obrazového šumu v sekci Color využívající technologií DaVinci Neural Engine. Koloristé ji mohou použít k výraznému snížení digitálního šumu ve zpracovávaném materiálu při zachování čistého obrazu, bez artefaktů. V kombinací s algoritmy Temporal Noise Reduction lze následně získat ještě účinnější redukci díky detektoru pracujícímu i v časové doméně. Nová funkce Film Look Creator dovoluje emulovat filmové materiály, procesy a artefakty vč. halace, bloomu, zrna, blikání či vinětace. Koloristé mohou upravovat expozici v clonových číslech a provádět subtraktivní ovládání sytosti pro simulaci filmového záznamu. Nová paleta ColorSlice se šesti barevnými vektory využívá subtraktivní barevné procesy k precizní úpravě barevnosti a saturace pro napodobení filmového vzhledu.

Sekce Fusion
Nová funkce uVolume dovoluje přímo importovat volumetrické soubory VDB a eliminovat tak časově náročnou konverzi volumetrických dat ze simulátorů fluidní dynamiky apod. Přidává také kreativní kontrolu nad importovanými efekty, jako jsou kouř, oheň, mraky či výbuchy, vč. hustoty, teploty a barevných parametrů. Další nový nástroj, MultiPoly, zobrazuje všechny masky v jediném seznamu, což eliminuje přepínání mezi uzly pro rychlejší a přesnější rotoscoping. Je ideální pro komplexní projekty: uživatelé mohou z jediného místa zobrazovat, vybírat, přidávat a upravovat konkrétní masky, přepínat jejich viditelnost a upravovat další parametry.

Sekce Fairlight
Nový nástroj pro sledování pohybu IntelliTrack AI rovněž využívá technologií DaVinci Neural Engine a lze jej použít i v aplikaci Fairlight k automatickému sledování osob nebo objektů a následného automatického panorámování zvuku. S AI panorámováním na základě video dat lze rychle zpracovávat dialogy vč. oddělení dialogových stop od zvuků v pozadí a dozvuku místnosti. Uživatelé tak mohou snadno redukovat hluk pozadí a remixovat nebo odstraňovat zvuky, které s dialogy splývají, např. u videí zaznamenaných v terénu vč. rozhovorů pořízených na rušných místech.

Funkce Ducker Track FX umožňuje jedné stopě automaticky upravovat úroveň jiné stopy bez nutnosti nastavovat složitou kompresi po´mocí side chainu nebo automatizační křivky. Uživatelé mohou automaticky nastavit nižší úroveň hudby nebo šumu na pozadí, když je přítomen dialog. Ovládací prvky zahrnují selektivní nastavení úrovní pro hlas, bicí, basu, kytaru a další prvky skladby. Lze tak měnit vokální skladbu na instrumentální, automatizovat změny a změnit hudební mix s důrazem na jiné nástroj, než jaké zohlednila původní mixáž.

Ambisonický prostorový zvuk je nový sférický formát, který umožňuje zvukovým inženýrům nahrávat, míchat, monitorovat a exportovat sférické zvukové stopy. Fairlight má nyní plně integrovanou nativní podporu ambisonického zvuku vč. nativního zpracování efektů, 2D a 3D panorámování, binaurálního poslechu, dynamického měření v prohlížeči a sledování pozice hlavy.

Nové funkce aplikace DaVinci Resolve 19

 • IntelliTrack AI pro sledování a stabilizaci obrazu
 • Podpora pultu DaVinci Resolve Replay Editor
 • Sekce Cut nyní také jako přehrávač médií a instant replay systém
 • Nová možnost multiview zobrazení časově synchronizovaných záběrů při střihu
 • Přidávání značek zájmu a vytváření replay soupisky z multiview zobrazení a časové osy
 • Možnost upravovat obsah časové osy na základě transkripce dialogů zdrojového klipu
 • Nová paleta ColorSlice pro barevné korekce
 • Pokročilá technologie UltraNR pro redukci šumu 
 • Snazší správa komplexních projektů barevných korekcí
 • Nový nástroj Film Look Creator pro emulaci filmového materiálu
 • Nová funkce pro rozostření pozadí
 • Nástroj Multi Poly pro snazší rotoscoping složitých objektů
 • Vylepšený import USD dat pro Material X a pokročilé volumetrické stínování
 • Vylepšení sady nástrojů pro tvorbu masek
 • Plně integrované nativní zpracování ambisonického 3D zvuku
 • Posouvání zvuku na základě videa v sekci Fairlight (IntelliTrack)
 • Music Remixer FX pro remixování hlasu, bicích, basy, kytary a dalších nástrojů
 • Dialogue Separator FX pro oddělení dialogů od pozadí nebo akustiky prostředí
 • Ducker Track FX pro automatickou správu úrovní
Datum: 15. 04. 2024, Kategorie: Blog