Aktualizace Panasonic VariCam 7.50

Panasonic uvedl nový firmware 7.50 pro digitální filmové kamery VariCam 35 a VaiCam HS.

Nové funkce aktualizace Panasonic VariCam 7.50:

Snížen spodní rozsah nastavení snímkové frekvence:
Při aktivní funkci
HIGH SPEED lze parametr FPS nastavit od 1. Dosud bylo možné nastavit parametr FPS Setting Range v rozsahu: 120-240p / 100-200p / 60-120p / 50-100p. Nové rozsahynastavení: 1 - 240p / 1 - 200p / 1- 120p / 1 - 100p.

Přidána funkce
REC CHECK
Po zapnutí kamery přehraje tato nová funkce prvních nebo posledních 5 vteřin naposledy zaznamenaného video souboru. Funkce je nutné přiřadit uživatelskému tlačítku. Následující funkce lze nově přiřadit
USER1 – 4 v menu kamery:
CHECK LAST CLIP START (přehraje začátek klipu)
CHECK LAST CLIP END (přehraje konec klipu)

Funkce
DESQUEEZE během přehrávání
Nový firmware nyní zobrazuje video s anamorfickou transformací, pokud je aktivována funkce
MENU > ANAMORPHIC DESQUEEZE > DESQUEEZE. Dříve byla tato funkce aplikována pouze na výstup. Funkci DESQUEEZE nabízí výhradně model VariCam 35 (vyjma režimu SUB-playback).

Neaktivní funkce pro
CPS
Položky menu týkající se systému pro zabezpečení obsahu (CPS – Content Protection System) jsou nyní neaktivní, dokud není vloženo zabezpečené médium.


Základní nastavení pro zobrazení USER CLIP NAME je změněno na OFF
V OUTPUT SETTINGS menu je u položky MON OUT INDICATOR >USER CLIP NAME (TYPE3) > USER CLIP NAME, změněno nastavení na OFF.

Podpora přidávání/mazání nastavení u funkcí
SHUTTER a WB pomocí aplikace ROP App
Vyžaduje software
VARICAM ROP 1.0.3 nebo novější.

Podpora pro připojení k síti pomocí přístupového bodu
(režim Infra)

Podpora pro bezdrátové
LAN moduly
Vylepšená podpora
AJ-WM50MC a GW-900D.

Další vylepšení
Opraveno zobrazení zbývající kapacity záznamového média u formátu
Long GOP a snímkové frekvence23,98p.

Panasonic VariCam