Akcie a zľavy

Pridali sme sekcie "Akcie a zľavy", kde budeme uvádzať jednotlivé produkty, ktoré máme momentalne v akcie s iným produktom prípadne majú dočasne zníženú cenu.