Novinky v Blackmagic Design DaVinci Resolve 18.5

Blackmagic Design DaVinci Resolve 18.5 přináší desítky nových funkcí vč. čtyř nových nástrojů založených na algoritmech umělé inteligence, přes 150 modernizací u stávajících funkcí a významné změny v sekci Cut. Uživatelé (placené verze Studio) mohou mj. vyhledávat média na bázi jejich zvukového obsahu a generovat automatické titulky pomocí technologie pro rozpoznávání řeči. V sekci Color se objevil nový efekt Relight FX pro virtuální osvětlení scény, vylepšení doznal i systém správy barev. Nově je podporován také formát OpenTimelineIO (OTIO) pro import/export časových os.

Vzdálený náhled projektů
Uživatelé mohou nově aktivovat náhled vzdálených projektů pouze pomocí Blackmagic ID a hesla. Není již nutné zadávat IP adresy a přesměrovávat porty. Uživatelé mohou simultánně streamovat do několika destinací vč. zařízení iPad/iPhone a exportovat časové osy pro Blackmagic Cloud prostřednictvím nové funkce Presentations. S ní je nově možně provádět kontrolu časové osy několika vzdálenými uživateli vč. vytváření komentářů, které se následně zobrazí jako značky.

Sekce Color
V sekci Color pro barevné korekce lze nově aktivovat správu barev na úrovni časových os. Díky tomu lze časové osy exportovat nezávisle vč. výstupních barevných prostorů, což je velice výhodné u projektů určených k distribuci pro rozdílná média. Nový efekt Relight FX dovoluje přidávat do scény virtuální světelné zdroje pro kreativní práci se světlem, změnu nálady záběru atd. Světelné zdroje mohou být směrové i bodové a lze nastavit jejich měkkost i odlesky. Nově jsou v sekci Color podporovány poznámky v časové ose vč. značek.

Sekce Cut
 ...získala tři nová menu (Timeline Options, Timeline Actions a Edit Actions) v časové ose pro rychlejší a snazší editaci videí. Nové volby dovolují snáze trimovat stopy, synchronizovat zvuk, či změnit vzhled časové osy. Detekci střihů lze nyní aktivovat přímo z časové osy pomocí volby „Detect Scene Cuts“. Nové tlačítko „Ripple“ slouží k deaktivaci stejnojmenného střihového režimu a dovoluje tak zachovávat mezery na časové ose; nově je rovněž možné nastavit bod střihu separátně pro audio a video stopu.

Zcela nová funkce „Create Subtitles from Audio“ slouží k automatickému přepisu dialogů do titulkových stop. Po ukončení analýzy lze vygenerované titulky snadno opravit v okně Inspector. Tuto technologii lze rovněž využívat pro vyhledávání záběrů na základě obsahu dialogů.

Nyní mohou uživatelé nahrávat videa na platformu TikTok přímo: stačí se připojit k TikTok účtu v preferencích a využít exportní preset v sekci Deliver nebo funkci Quick Export. Videa mohou mít nově i vertikální orientaci pro snazší export pro sociální platformy.

Podpora formátu OpenTimelineIO (OTIO) usnadňuje import/export časových os z/do jiných střihových aplikací. Formát OTIO podporuje metadata médií, časování, strukturu stop, prolínačky, značky a samozřejmě i střihy a odkazy na externí média. Vítanou změnou je též možnost vytvářet/vyvolávat lokální i síťové/Blackmagic Cloud zálohy časových stop (volba v preferencích).

Sekce Fusion
Kompoziční nástroj Fusion podporuje od verze 18.5 soubory Universal Scene Descriptor pro snazší spolupráci s efektovými pracovišti. Takto lze importovat 3D geometrii, osvětlení, materiály či animace a následně scény modifikovat i renderovat (pomocí rendererů založených na technologii Hydra, např. Storm). Nový nástroj Multi-merge dovoluje snadno sdružit různá média do vrstvených kompozic; neméně užitečný je i nástroj Depth Map (ve verzi Studio) využívající technologii umělé inteligence.

Sekce Fairlight
Ve zvukové sekci programu lze nyní sdružovat audio kanály do skupin pro jejich jednodušší makro ovládání (editační, automatizační operace lze aplikovat na celou skupinu). Při vytváření skupin lze zvolit, které parametry budou sdílené. Skupiny mohou mít vnořenou strukturu a lze je i snadno dočasně deaktivovat. Technologie DaVinci Neural Engine (ve verzi Studio) nyní dokáže třídit audio klipy na základě jejich obsahu, což usnadní zpracování nového materiálu. Po ukončení analýzy jsou zvuková média roztříděna na dialogy, hudbu a efekty vč. detailního dílčího třídění (např. „exploze“, „voda“ nebo „hmyz“). Zlepšení doznal i nástroj Elastic Wave pro změnu délky/přeladění audio stop: nová volba „Voice“ je optimalizována pro přirozenější podání dialogů nebo zpěvu i při větších změnách délky stop.

 • Řada vylepšení v sekci Cut
 • Podpora pro Blackmagic Cloud Presentations
 • Automatická tvorba titulků z dialogových stop (Studio)
 • Relight FX pro tvorbu virtuálních světelných zdrojů
 • Podpora formátu Universal Scene Description v sekci Fusion
 • Nový nástroj Multi-merge v sekci Fusion pro snazší tvorbu vrstvených kompozic
 • Vylepšení na poli vzdáleného monitoringu
 • Zálohování časových stop
 • Individuální správa barev u časových stop
 • Editace a míchání skupin v sekci Fairlight
 • Automatické třídění audio materiálu dle jeho obsahu (Studio)
Datum: 27. 04. 2023, Kategorie: Novinky