Ktorý softvér má najrýchlejší export do H.264?

Iste ste sa už ocitli v situácií keď ste sa potrebovali rozhodnúť pre kúpu toho či oného produktu, ale nemali ste dostatok informácií. Preto sme pre vás pripravili porovnávacie nahrávky mikrofónov ale aj ďalších nami ponúkaných produktov. Navyše v popise testovaných audio produktov si teraz budete môcť vypočuť, prípadne stiahnuť, aj neupravenú nahrávku ktorá bola nahratá s použitím daného zariadenia.

Export do H.264 však vyžaduje pomerne silný procesor a čas, ktorý je potrebný na export do tohto formátu, je preto pomerne dlhý (v porovnaní napr. s exportom do MPG2). Pri krátkych video sekvenciách to možno nie je až také dôležité, ale pri exportovaní napr.

2-hodinového záznamu do MPEG-4 AVC to už za úvahu stojí.

 

Ak teda pracujete s dlhšími video sekvenciami, tento článok je určený vám. Pripravili sme pre vás test, v ktorom porovnávame rýchlosť exportu najpoužívanejších nelineárnych strihových programov priamo z ich časovej osi. Pred tým ako vám priblížime podmienky nášho testu však ešte trochu teórie…
V súčasnosti  okrem softvérového renderingu/ exportu niektoré strihové programy umožňujú aj hardverovú akceleráciu. To znamená, že matematický prepočet je okrem procesora urýchľovaný aj iným hardvérom. V súčasnosti poznáme niekoľko možností takejto akcelerácie.

  • CUDA - akcelerácia cez GPU zn. NVIDIA (grafická karta)
  • Quick Sync - akcelerácia integrovaným grafickým čipom procesorov zn. INTEL (procesory gen. Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell)
  • SpursEngine - akcelerácia cez samostatnú PCI-E kartu s podporou SpursEngine (napr. Firecoder Blu)
 

AKO SME TESTOVALI
Testu sme podrobili štyri programy na strih videa na platforme PC – Adobe Premiere Pro CCGrassvalley EDIUS Pro 7,

Sony VEGAS Pro 13 Avid Media Composer 8. Predmetom testu bol export 30 minút neupravovaného videa priamo z časových osí uvedených aplikácií. Ako materiál pre export nám poslúžil natívny (neprekódovaný) záznam z kamery SONY PMW-200 (FullHD 1920x1080i – 35 Mbps). Výnimkou bol iba Avid Media Composer, kde sme museli natívny záznam najskôr prekódovať do MXF, čo samozrejme celý pracovný proces na tejto platforme hodne predĺžilo. Navyše Media Composer neposkytuje žiadnu hardverovú akceleráciu, čo mu na atraktivite nepridáva.

Pri exporte z jednotlivých aplikácií sme sa snažili nastaviť parametre exportu rovnako. Pravdou však je, že niektoré aplikácie neposkytujú až také detailné možnosti nastavenia exportu ako iné, čo do istej miery mohlo ovplyvniť aj namerané časy exportu. Čo sa týka hardvéru, ten bol rovnaký vo všetkých prípadoch (viď. PC konfigurácia). Parametre exportu boli nasledovné: MPEG-4 AVC (H.264, VBR 18/22 Mbps, Best quality). Pri každej aplikácii sme exportovali 2-krát (okrem spomínaného Avid Media Composer-u). Najskôr len s pomocou softvérového renderingu a následne s využitím hardverovej akcelerácie. Tu je prehľad technológií, ktoré podporujú jednotlivé strihové aplikácie:

Adobe Premiere Pro CC - NVIDIA CUDA
Grassvalley EDIUS Pro 7 - INTEL Quick Sync
Sony VEGAS Pro 13 – NVIDIA CUDA

 

Viac informácií nájdete na našom blogu: