Blackmagic Design DaVinci Resolve Public Beta 3

Třetí veřejná beta pro DaVinci Resolve Studio 16 (a Fusion 16) obsahuje desítky vylepšení stability i rychlosti programu a také řadu nových funkcí mj. i zdokonalené vykreslování písma, nové možnosti funkce Elastic Wave pro změnu délky audio stop, lépe optimalizované enkódování H.264 a H.265 médií u hardwaru značky AMD, zvýšení kompatibility u kodeků H.265, M-JPEG, ARX, AVCHD a DNxHR 444 a další novinky. Stahujte zde.

Nové funkce DaVinci Resolve 16 beta 3

 • Možnost přetahovat Smart Biny do adresářů Smart Bin
 • Možnost kopírovat atributy Retime a Scaling mezi stopami na časové ose
 • Výstup časového kódu u zvuku v sekci Fairlight pro řízení externích aplikací
 • Vylepšení u funkce Elastic Wave dovolující roztahovat konce klipů
 • Vylepšená práce se složenými klipy obsahujícími mezery
 • Vylepšená podpora pro export jmen a popisů videí pro platformy Vimeo, YouTube a Frame.io na stránce Deliver a v okně Quick Export
 • Nové možnosti přiřazování klávesových zkratek v sekci Cut
 • Rychlejší vykreslování rozhraní při selekci několika médií v sekci Edit
 • Rychlejší přehrávání v sekci Edit při aktivní funkci „Selection follows playhead“
 • Lepší práce s datovým tokem při hardwarové akceleraci enkódování H.264 a H.265 médií pomocí hardwaru značky AMD
 • Vylepšené přejmenovávání binů, klipů a časových os při jejich duplikaci v okně Media Pool


Blackmagic DaVinci Resolve 16 Beta 3

Datum: 22. 05. 2019, Kategorie: Novinky