Všeobecné obchodní podmínky AVYX

AVYX Distribution s.r.o. Prodejní smlouva s obchodními podmínkami
Obecné informace
1. Tato smlouva o obchodních podmínkách se vztahuje na všechny objednávky na produkty zpřístupněné a dodávané společností AVYX Distribution s.r.o.
2. PŘEČTĚTE SI PROSÍM TYTO PODMÍNKY - POKUD ZADÁTE OBJEDNÁVKU PROSTŘEDNICTVÍM NAŠEHO ODDĚLENÍ OBJEDNÁVEK NEBO NAŠEHO WEBOVÉHO PORTÁLU B2B, BUDOU SE TYTO PODMÍNKY VZTAHOVAT NA VÁŠ NÁKUP S VYLOUČENÍM JAKÝCHKOLI JINÝCH PODMÍNEK, KTERÉ SE MŮŽETE SNAŽIT ULOŽIT NEBO ZAČLENIT, NEBO KTERÉ VYPLÝVAJÍ ZE ZÁKONA, OBCHODNÍCH ZVYKLOSTÍ, PRAXE NEBO PRŮBĚHU OBCHODOVÁNÍ.
3. Dodavatelem zboží, na které se vztahují tyto obchodní podmínky (dále jen AVYX, "my" nebo "nás" podle kontextu), je AVYX Distribution s.r.o, Bartolomějská 13, Praha, Česká republika.
4. Zasílací adresa pro vrácení zboží je AVYX Distribution s.r.o., Michelská 291/21, 140 00 Praha 4 - Michle, Česká republika.
5. Tato smlouva je uzavřena mezi společností AVYX a prodejcem zboží dodávaného společností AVYX, (dále jen "prodejce" nebo "vy" podle kontextu), název a údaje o prodejci, na kterého se tato smlouva vztahuje, jsou podrobně uvedeny na konci těchto obchodních podmínek.
6. Společnost AVYX je distributorem výrobků vyráběných jinými společnostmi.
7. Značky, které může prodejce dále prodávat, jsou podrobně uvedeny v přílohách.
8. Případné programy specializovaných prodejců BMD a konkrétní výrobky budou rovněž podrobně uvedeny v přílohách.
9. Očekává se, že prodejci budou aktivně propagovat, uvádět na trh a prodávat značky, které společnost AVYX zpřístupnila k dalšímu prodeji. Pokud se bude zdát, že tento závazek není plněn, vyhrazuje si společnost AVYX právo vypovědět tuto smlouvu s výpovědní lhůtou 1 měsíc. To je podmíněno případnou žádostí prodejce, který předloží důkazy a/nebo polehčující okolnosti, proč tento závazek nebyl splněn. V takovém případě bude provedena kontrola měsíc po měsíci po dobu maximálně 3 měsíců, přičemž bude zdokumentováno pokračování nebo ukončení smlouvy.
10. Zabezpečení údajů: Veškeré osobní údaje, které jste poskytli pro účely uzavření kupní transakce, nebudou poskytnuty třetím stranám, s výjimkou případů uvedených v této smlouvě, a bude s nimi nakládáno v souladu s právními předpisy GDPR.
11. Pokud dodavatel/výrobce společnosti AVYX zveřejní speciální nabídku nebo změní cenu, podmínky této nabídky nebo změny ceny se řídí rozhodnutím a podmínkami dodavatele/výrobce vztahujícími se ke konkrétní nabídce nebo změně ceny.
12. Společnost AVYX nenese odpovědnost za změny nebo nabídky dodavatelů/výrobců, kromě sdělení a usnadnění nabídky nebo změny v rámci podmínek dodavatele/výrobce.
Objednávky a ceny
13. Objednávka představuje vaši nabídku na nákup zboží v souladu s těmito podmínkami. Objednávka se považuje za přijatou teprve tehdy, když vystavíme automatické potvrzení o přijetí objednávky, a v tomto okamžiku vstoupí v platnost právně závazná smlouva.
14. Běžné nebo obvyklé objednávky budou přijímány pouze tehdy, pokud budou zadány prostřednictvím webového portálu B2B, který naleznete na adrese https://www.AVYX.tv/.
15. O příležitostné objednávky, jako jsou například demo objednávky, lze požádat prostřednictvím e-mailu na adrese team@avyx.tv. Souhlas s přijetím těchto objednávek musí být učiněn předem a podle uvážení společnosti AVYX,. Pokyny k vyplnění těchto objednávek budou zaslány na vyžádání a před jejich podáním.
16. Ačkoli se budeme snažit splnit všechny objednávky, které nám byly zadány, ve stanovené lhůtě, neneseme (s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon) odpovědnost za důsledky jakéhokoli zpoždění nebo nedodání.
17. Bez ohledu na jakékoliv údaje uvedené v našich propagačních materiálech, objednávkách nebo u obchodních partnerů jsou všechny objednávky přijímány v závislosti na dostupnosti.
18. Společnost AVYX si vyhrazuje právo měnit specifikace a ceny produktů bez předchozího upozornění.
19. Oddělení objednávek společnosti AVYX je pro dotazy otevřeno od 9:00 do 17:00 hodin středoevropského času. Objednávání B2B prostřednictvím webových stránek je 24 hodin. Objednávky přijaté po 13:00 (13:00 hodin) SEČ/CEST budou odeslány až v následující dostupný den expedice. V případě uplatnění výjimečných okolností může dojít k přiměřeným změnám doby objednání.
20. Za každou objednávku s hodnotou produktu nižší než 500 EUR bude účtován poplatek za malou objednávku ve výši 20 EUR. Tento poplatek bude automaticky uplatněn na objednávku na webovém portálu B2B.
21. Přestože se snažíme zajistit, aby všechny ceny na našich webových stránkách byly přesné, může dojít k chybám. Pokud zjistíme chybu v ceně zboží, které jste si objednali, vyhrazujeme si právo objednávku zrušit a vyzvat vás, abyste si zboží objednali znovu za správnou cenu. Pokud se nám nepodaří vás kontaktovat, budeme vaši objednávku považovat za zrušenou.
22. Všechny ceny společnosti AVYX jsou uvedeny bez daně (s výjimkou regionů, kde je zákonnou povinností uvádět cenu včetně daně). Ceny na všech našich fakturách zahrnují místní daň, pokud se na ně vztahuje.
23. V případě, že objednávka nemůže být okamžitě vyřízena z důvodu nedostupnosti skladových zásob, bude vaše objednávka zpětně objednána. Jakmile budou skladové zásoby k dispozici, budou všechny zpracované objednávky fakturovány za cenu platnou v době vystavení faktury.
24. Objednávky přijaté prostřednictvím B2B (nebo e-mailem) budou přiděleny k odeslání podle uvážení společnosti AVYX. Zpětné objednávky budou rovněž přiděleny podle uvážení společnosti AVYX.
25. Všechny objednávky, které společnost AVYX přijala, budou automaticky zpracovány v našem interním objednávkovém systému. Na všechny objednávky zadané před přípravou zásilky k odeslání prodejci se vztahuje vaše právo na zrušení. Společnost AVYX nebude zákazníkům účtovat poplatky za zrušení objednávek provedené před přípravou odeslání. Na výrobky, které byly přiděleny a zabaleny k odeslání a poté z vaší strany zrušeny, se vztahuje poplatek za doplnění zboží ve výši 5 %.
Platba
26. Společnost AVYX přijímá pouze platby předem, bankovním převodem nebo bankovním převodem.
27. Platba probíhá buď zálohovou platbou, nebo s úvěrovými podmínkami. U nových prodejců musí být platba provedena předem. Úvěrové podmínky jsou k dispozici pouze při prokázané historii včasných plateb a na základě žádosti podané společnosti AVYX.
28. Platební podmínky pro úvěrovou platbu jsou ve všech případech 10 dnů.
29. Všechny předem zaplacené objednávky musí být uhrazeny do 5 (pěti) pracovních dnů od obdržení objednávky B2B nebo proforma faktury, pokud byla předem sjednána, od oddělení objednávek společnosti AVYX. Pokud platbu neobdržíte, budou objednávky po 5. dni zrušeny a objednávka odstraněna z našeho systému.
30. Objednávky zadané prostřednictvím B2B budou podléhat buď předběžné platbě, nebo budou fakturovány v místě odeslání, a to podle dohody mezi společností AVYX a prodejcem.
31. Neuhrazení faktury v dohodnutých termínech bude mít za následek sankční poplatek ve výši 50 EUR nebo 5 % z celkové hodnoty objednávky včetně dopravy, podle toho, která částka je vyšší. Další nezaplacení může mít za následek právní kroky k vymáhání nezaplacených peněz nebo zboží.
32. Společnost AVYX si vyhrazuje právo odložit jakoukoli dodávku, pokud je účet zákazníka po splatnosti nebo v prodlení.
33. Pokud platba nebude přijata v rámci úvěrových podmínek, bude váš účet pozastaven. Jakékoli zadané objednávky nebo zpětné objednávky přidělené v době, kdy je váš účet pozastaven, nebudou odeslány a společnost AVYX bude tyto objednávky v systému držet pouze po dobu 7 dnů. Pokud váš účet zůstane pozastaven déle než 7 dní, bude objednávka/zpětná objednávka z našeho systému zrušena.
34. Pokud společnost AVYX poskytuje platební úvěrové podmínky, počet dnů uvedených na faktuře k zaplacení zahrnuje kalendářní dny v České republice a víkendy.
35. V případě potřeby musí zákazníci poskytnout společnosti AVYX své DIČ/IČ DPH. Neposkytnutí těchto údajů účtům AVYX může mít za následek další dodatečné zdanění. Společnost AVYX nenese odpovědnost a nebude refundovat žádné další náklady vzniklé z důvodu nedodání čísla DPH/daňového čísla.
Dodání
36. Webový portál AVYX B2B nabízí prodejcům možnost zvolit si způsob doručení. Pokud nebyla zvolena možnost doručení, společnost AVYX vybere nejvhodnější službu bez možnosti odvolání.
37. Přijaté objednávky budou doručovány pouze na hlavní adresy společnosti uvedené v původní objednávce nebo objednávce B2B. Požadavek na doručení na jakoukoli jinou adresu musí být předložen písemně na oddělení objednávek ihned v místě nákupu.
38. Jakékoli specifické požadavky týkající se objednávky musí být zaznamenány v portálu B2B disti v době objednávky. Společnost AVYX posoudí každý požadavek podle jeho opodstatněnosti a vyhoví mu, pokud to bude rozumné a praktické. Společnost AVYX si vyhrazuje právo takové požadavky přijmout.
39. Uvedená cena za dopravu nezahrnuje pojištění zboží při přepravě. Pokud je požadováno pojištění přepravy zboží, musí to být jasně uvedeno v původní objednávce zákazníka. Pokud je požadováno pojištění přepravy zboží, bude k přepravnímu poplatku zákazníka připočteno 1 % z celkové hodnoty zboží.
40. Máte právo vrátit zboží ve lhůtě 14 dnů od okamžiku, kdy bylo zboží odesláno společností AVYX, a to za poplatek za vrácení zboží. Na neotevřené zboží vrácené společnosti AVYX se vztahuje 5% poplatek za vrácení zboží. Na zboží, které bylo otevřeno (pečeť na krabici je porušena), se vztahuje 15% poplatek za vrácení zboží. Na základě písemné žádosti o vrácení zboží vás budeme kontaktovat, abychom zajistili jeho vrácení. Pokud nebude předloženo písemné potvrzení od společnosti AVYX, zboží nebude započteno. Vezměte prosím na vědomí, že náklady na zaslání zboží zpět společnosti AVYX, pokud si přejete odstoupit od smlouvy z důvodů, které nejsou způsobeny výkonem nebo popisem výrobku, hradíte vy.
41. V případě, že výrobek obdržíte v rozbitém nebo vadném stavu, kontaktujte prosím náš tým zákaznické podpory v době od 9.00 do 17.00 hodin od pondělí do pátku kromě víkendů na adrese support@AVYX.tv. Vezměte prosím na vědomí, že nepřijímáme vrácení žádného výrobku, pokud takové vrácení nebylo předem schváleno.
42. Otevírací doba týmu zákaznické podpory a objednávkového oddělení se může čas od času změnit na jinou přiměřenou dobu, pokud je to nutné.
43. Vlastnické právo ke zboží přechází ze společnosti AVYX na prodejce v okamžiku převzetí kurýrem nebo doručovací společností u společnosti AVYX. Společnost AVYX poskytne čísla pro sledování zásilek, pokud je to možné. Prodejce odpovídá za zboží během přepravy i po ní. Jakékoli spory vzniklé v souvislosti s doručením by měly být řešeny mezi prodejcem a kurýrem jako odpovědnost prodejce.
44. Společnost AVYX neodpovídá za poškození zboží během přepravy od společnosti AVYX k zákazníkovi. Pokud dojde k poškození zboží při přepravě, je na odpovědnosti zákazníka, aby tuto skutečnost řešil s kurýrní službou, ať už je to kurýr společnosti AVYX nebo zákazník.
45. Při převzetí zboží je třeba zkontrolovat fakturu s obsahem dodávky a případné nesrovnalosti oznámit do 24 hod.
46. Příslušenství a veškeré náhradní díly jsou dodávány výhradně pro použití s výrobkem, ke kterému se vztahují. Pokud je zboží použito k jinému účelu, nepřebíráme odpovědnost za škody vzniklé v důsledku takového použití a za těchto okolností je naše případná odpovědnost omezena na kupní cenu vadného zboží.
47. Společnost AVYX neodpovídá za žádné nepřímé, zvláštní nebo následné ztráty nebo škody vzniklé v důsledku toho, že jsme vám dodali objednané zboží. Tím není dotčena naše odpovědnost za smrt, zranění osob nebo fyzické poškození majetku vzniklé v důsledku nedbalosti z naší strany.
48. Na všechny výrobky se vztahuje záruka výrobce a standardní záruka EU na výrobky a omezení odpovědnosti (dále jen "standardní záruka") bez ohledu na to, zda je tato standardní záruka součástí výrobku při jeho dodání. Kopii Standardní záruky lze získat na vyžádání na adrese team@AVYX.tv. Záruka na výrobek oficiálně začíná běžet v okamžiku, kdy výrobek zakoupíte. Ke zpochybnění nároku na zahájení záruky je zapotřebí doklad o koupi s uvedením výrobku jako položky a také zaplacené ceny.
49. Smlouva mezi námi a veškeré spory nebo nároky (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) vyplývající z ní nebo v souvislosti s ní nebo jejím předmětem či vznikem se řídí a vykládají v souladu s místními zákony České republiky.
Za společnost AVYX podepsal [jméno]:
Pozice: * *
Datum a místo: Datum a místo konání:
Razítko společnosti: